Vi erbjuder ditt barn att…

  • Vara i en liten grupp, som till stor del bedrivs i hemmiljö.
  • Delta i en pedagogisk planerad verksamhet.
  • Få mycket utevistelse och utflykter till närmiljöer.
  • Utveckla sin språkliga/sociala förmåga på ett lekfullt sätt.
  • Äta hemlagad mat.
  • Vara hos en inarbetad dagmammegrupp med få vikarier.