Inriktning natur & lek

Vi tycker att alla barn har rätt till naturen, att få lära känna skog och mark och kunna leka fritt. Där kan vi också lära oss bla. om djuren, årstidernas växlingar …